Kontakt

O nás

Naša spoločnosť Vám od roku 2007 ponúka služby v oblasti geodézie, kartografie a katastra. Zameriavame sa najmä na pôsobenie v okresoch Trnava, Piešťany, Hlohovec a Pezinok. Ako hlavné prioroty si kladieme včas dodané a kvalitne spracované geodetické práce, s ktorými je náš zákazník spokojný. Všetky geodetické práce pre kataster nehnuteľností podliehajú autorizačnému overeniu. Držiteľom tohto oprávnenia sme od 30.3. 2011.
Názov BESTGEO, s.r.o.
Mobil +421 903 686 406
Email bestgeo@bestgeo.sk
Adresa Čerešňová 609/7, 919 30 Jaslovské Bohunice
IČO 51838541
DIČ 2120812815
IČ DPH SK2120812815
zapísaný v Obchodnom registri Okreného súdu Trnava, Oddiel: Sro, v.č.42689/T